Priser og betaling

Takster

Det er en bomstasjon på fylkesveg 255 ved Fåberg prestegård og en på fylkesveg 315 ved Lundgård. Betaling i begge retninger.

Bomstasjonene er automatiske og har kun hvitt eller grønt lyssignal.
Dersom du har AutoPASS-avtale vil du få grønt lyssignal når AutoPASS-brikken blir registrert. Hvitt lyssignal betyr at faktura er sendt ut.

Passerer du uten brikke, eller dersom AutoPASS-brikken ikke blir registrert, får du ikke lyssignal. 

Takster

 

Lett kjøretøy (t.o.m. 3500 kg)

Tung kjøretøy (f.o.m. 3501 kg)

Rabatt Forskuddsbeløp Pr. passering Forskuddsbeløp Pr. passering
0 % - 21,00 - 42,00
30 % 735,00 14,70 1 470 29,40
40 % 4 410,00 12,60 8 820,00 25,20
50 % 7 350,00 10,50 14 700,00 21,00

 

Kontakt oss

Øvre Eikervei 14
3048 Drammen

Telefon: +47 32 80 82 70 
Man - fre 09:00 -15:00
 

Bompengeselskapet Vegfinans Gausdalsvegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 255. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Gausdalsvegen AS, Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema